Немски език А2

Немският език е официален език в Европейския съюз и един от най-разпространените езици, който се говори от над 120 милиона души по цял свят – основно в Германия, Австрия, Швейцария, Лихтенщайн, Люксембург, части от Белгия, Италия и Франция.

Онлайн курсът по немски език ниво А2 е насочен към хора, които вече имат основни знания по езика и желаят да продължат с изучаването и усъвършенстването му. Той е разработен според изискванията на Европейската езикова рамка и се състои от 12 подробни урока, включващи близо 100 учебни страници.

Всеки от уроците се състои от лексикална и граматическа част. Лексиката включва нови и интересни теми, свързани със семейството, домакинството, здравословното хранене, частите на тялото, облекло, празници, отпуските и пътуванията и др.

Начално ниво

В уроците ще откриете речници, които съдържат основните думи и понятия. След уроците Ви очакват и разнообразни упражнения, с които ще можете да оцените нивото на Вашата подготовка.

Във всеки урок има флаш карти за запаметяване на думи посредством активация на дългосрочната памет, с помощта на които ще научите новата лексика по-бързо и лесно.

След всеки урок ще разполагате с лична статистика, за да оцените напредъка си и за да прецените на какво трябва да наблегнете повече.

Можете да поддържате постоянна връзка по имейл с преподаватели, които са на разположение за въпроси и коментари във връзка с учебния материал.

Преминалите успешно финалния тест ще получат сертификат за завършено ниво.

В края на нивото ще можете...


Да водите разговор за своята възраст, семейно положение, роднини и място на живеене

Да използвате притежателните местоимения, глаголите с делими представки, сложните изречения и съюзите

Да разкажете за Вашето ежедневие и домакински задължения

Да говорите за частите от тялото и здравното си състояние

Да образувате съществителни от глаголи и прилагателни имена

Да обсъждате как и с какво се храните

Да степенувате прилагателните


Да описвате с цветове облеклото си

Да честитите рожден ден и да отправяте пожелания

Да използвате глаголите с правилния падеж

Да разкажете какво обичате да правите, когато сте в отпуск

Да говорите за транспортните средства

Да се изразявате в минало време

Успешно преминалите финалния тест в края на курса ще получат сертификат за завършено ниво А2 по немски език

Регистрирай се сега и вземи първия урок безплатно!